Museum i Guatemala

Åben kort
Lokal tid:
23:13:12

Sala Histórica de la PNC

10ª. 92, 13 Calle 1, Guatemala
museumLæs mere

Casa Municipal, Antigua Imprenta Sanches & Deguise

58, 12 Calle 8, Guatemala
museumLæs mere
Casa Mima
Casa Municipal, Antigua Imprenta Sanchez y de Guise

Casa Municipal, Antigua Imprenta Sanchez y de Guise

12-58, 8A Avenida, Guatemala
museumLæs mere
Museo De Correos Y Telegrafos

Museo De Correos Y Telegrafos

8A Avenida, Guatemala
museumLæs mere
Museo del Ferrocarril

Museo del Ferrocarril

9A Avenida 18-03, Guatemala
museumLæs mere
Museo del Ferrocarril

Museo del Ferrocarril

9A Avenida 18-03, Guatemala
museumLæs mere
Musac
Museo Nacional de Historia

Museo Nacional de Historia

70 01001, 9A Calle 9, Guatemala
museumLæs mere
Museo de Iglesia de San Francisco

Museo de Iglesia de San Francisco

13 Calle, Guatemala
museumLæs mere
Parqueo SEGEPLAN
Arte Taller Santa Cruz - Museo del Hierro

Arte Taller Santa Cruz - Museo del Hierro

10-24, 21 Calle, Guatemala
museumLæs mere
Antiguo Palacio Arzobispal

Antiguo Palacio Arzobispal

Centro Histórico de Guatemala, Guatemala
museumLæs mere
Parqueo Las Herraduras

Parqueo Las Herraduras

8A Avenida, Guatemala
museumLæs mere
Tipografía Nacional de Guatemala

Tipografía Nacional de Guatemala

Guatemala
museumLæs mere
Radio TGW

Radio TGW

Edificio de Tipografía Nacional, 18 Calle, Guatemala
museumLæs mere
Animador

el correo

7a. Avenida y 17 calle, 7A Avenida 12-11,, Guatemala
museumLæs mere
Museu de los Ninos

Museu de los Ninos

5A Calle 10-00, Zona 13, Guatemala
museumLæs mere

📑 Alle kategorier

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning